Ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν, σαν γονείς, με το πέρασμα των χρόνων είναι η επαγγελματική ενασχόληση των παιδιών. Τι θα κάνουν στη ζωή τους, με τι θ’ ασχοληθούν, πως θα επιβιώσουν, αλλά και πως μπορούμε εμείς να τους ωθήσουμε προς την κατάλληλη κατεύθυνση, ώστε οι σπουδές που θα κάνουν να είναι αυτές που χρειάζονται για την επαγγελματική τους πορεία. Φυσικά όλοι, με την εμπειρία μας, ξέρουμε πλέον πως οι προτιμήσεις και τα επαγγέλματα αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων. Παρόλα αυτά, καλό είναι τα παιδιά να έχουν κάποια βάση και καθοδήγηση, ώστε οι επιλογές τους να τους οδηγήσουν προς περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας και της καριέρας τους.

Το να πούμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα γίνεται με επιτυχία, ειδικά στο πλαίσιο της δημόσιας παιδείας θα είναι μάλλον υπερβολή ή σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πρέπει λοιπόν μόνοι μας, σαν γονείς, αλλά κι επαγγελματίες, να κάνουμε προσπάθειες ώστε ν’ αποκτήσουμε γνώσεις και ν’ ανακαλύψουμε εργαλεία που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να καταλάβουν τι θέλουν «να γίνουν όταν μεγαλώσουν».

Ένας άμεσος και πρακτικός τρόπος για τον σχηματισμό μιας πρώτης άποψης για την επαγγελματική πορεία που ταιριάζει στα παιδιά μας είναι τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, πολλά από τα οποία είναι διαθέσιμα – δωρεάν είτε για μικρό σχετικά κόστος –στο διαδίκτυο.

Τα τεστ που παρουσιάζουμε εδώ αποκαλούνται αυτοποιημένα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διακινούνται κυρίως από ιδιωτικούς φορείς (των ΗΠΑ ή του Καναδά) οι οποίοι συνεργάζονται με πανεπιστημιακούς ερευνητές. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που έχουν σχετίζονται με τύπους προσωπικότητας, επαγγελματικές κατηγορίες κι επιμέρους επαγγέλματα και βασίζονται σε διάφορες θεωρίες και ομαδοποιήσεις ή ταξινομήσεις επαγγελμάτων[i].

testingroom-logo2

Η σελίδα testingroom.com ανήκει στην εταιρία Psychometrics Canada Ltd και προσφέρει τεστ ενδιαφερόντων, προσωπικότητας κι επαγγελματικού προσανατολισμού.

logo_queendom_content

Η σελίδα Queendom ανήκει στην καναδική εταιρία Plumeus και παρέχει διάφορα είδη τεστ, με βασικά αυτά του επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Career Style Test αφορά την αποτύπωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των επαγγελμάτων που ταιριάζουν περισσότερο με τον εξεταζόμενο.

logo

Τη συγκεκριμένη σελίδα διαχειρίζεται η αμερικανική εταιαρία SIGMA Assessment Systems. Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που ξεχωρίζει είναι το Jackson Vocational Interest Survey το οποίο αφορά κυρίως σε μαθητές ή φοιτητές και χαρτογραφεί τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

keirseylogo2_266x60

Ακόμα μια αμερικανική ιστοσελίδα, από τον San Francisco των ΗΠΑ, η οποία βασίζει τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της στη θεωρία του David Keirsey για τις δυο πλευρές της προσωπικότητας, την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του ατόμου. Το τεστ κατηγοριοποιεί τον κάθε εξεταζόμενο σύμφωνα μ’ αυτές τις πλευρές και προτείνει τα καλύτερα επαγγέλματα για τον καθένα.

Logo_Blue

Η σελίδα careerplanner προσφέρει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο επικεντρώνεται στην χαρτογράφηση της επαγγελματικής προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων των εξεταζόμενων. Μετά την ανάλυση των δεδομένων που δίνει ο κάθε εξεταζόμενος, προσφέρεται ανάλυση της προσωπικότητάς του και 100 επαγγέλματα που του ταιριάζουν περισσότερο, σύμφωνα με τον τύπο του χαρακτήρα του.

[i] «Σύχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός – Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδρομίας», Θεόδωρος Κατσανέβας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 2012

Advertisements