Τον τελευταίο καιρό είναι πολύ «της μόδας» στην εκπαιδευτική αρθρογραφία ο όρος «συνεργατική μάθηση» (collaborative learning). Τι ακριβώς είναι συνεργατική μάθηση; Είναι μία προσέγγιση που αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στην τάξη μέσα από ακαδημαϊκές και κοινωνικές εμπειρίες μάθησης και κύριο χαρακτηριστικό της είναι η οικοδόμηση ενός είδους «θετικής αλληλεξάρτησης». Οι «μαθητές» δηλαδή μαθαίνουν όχι απλώς ΜΑΖΙ, αλλά κι ο ένας απ’ τον άλλο, αξιοποιώντας ο ένας τις ικανότητες του άλλου.

Με λίγα λόγια, είναι ένας τρόπος να μαθαίνει κάποιος, συμμετέχοντας σε ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες, γνωρίζοντας τις ικανότητες του άλλου, προσφέροντας, αλλά και λαμβάνοντας σε μια ομάδα. Στη συνεργατική μάθηση θεωρείτε ότι ο σκοπός επιτεύχθηκε όταν έμαθε όλη η ομάδα.

Οι περισσότεροι θεωρητικοί συμφωνούν στα μεγάλα οφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτό το είδος μάθησης στα παιδιά. Και για να βρουν τα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, κάτι που δεν μπορούν πάντα να κάνουν στο σχολείο, οι γονείς μπορούν να τα ωθήσουν προς φορείς και ενασχολήσεις που λειτουργούν με ομαδικό τρόπο και προωθούν τέτοιου είδους ιδανικά.

Ενδεικτικά, τα παιδιά μας μπορούν να «μάθουν πως να μαθαίνουν μέσα από μια ομάδα» με την εμπλοκή τους σε:

Σύμφωνα και με τους ίδιους, ο Οδηγισμός είναι «ένα παιχνίδι με νόημα» και ποιος καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά μας, από το παιχνίδι. Τα ιδανικά κι ο τρόπος λειτουργίας των ίδιων των στελεχών του Σ.Ε.Ο. έχουν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν με την ομαδική δουλειά και τις αξίες της ομαδικότητας και της λειτουργίας μέσα σε ομάδα.

Ένας μεγάλος αριθμός μη κυβερνητικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο διοργανώνει κατά τη διάρκεια όλου του έτους διεθνή προγράμματα εθελοντισμού, στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, συνήθως σε ομάδες 15-20 ατόμων, σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη. Η οικογενειακή εκδοχή αυτών των προγραμμάτων είναι τα family workcamps, στα οποία οι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν ΜΑΖΙ με τα παιδιά τους, με την προϋπόθεση αυτά να είναι άνω των 4 ετών. Τα παιδιά συμμετέχουν καθημερινά σε δραστηριότητες που διοργανώνουν οι εθελοντές γι’ αυτά, ενώ οι γονείς μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία και τις ελεύθερες ώρες τους να είναι μαζί με τα παιδιά τους. Τι καλύτερο για να μάθουν τα παιδιά την αξία της ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς, αλλά και της εθελοντικής εργασίας.

Μέσα από τα ομαδικά αθλήματα, τα παιδιά, εκτός από την άσκηση και την μύησή τους σ’ έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αποκτούν και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς μαθαίνουν τις αξίες της συνεργασίας και ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Πλήθος φορέων της πόλης, όπως για παράδειγμα οι δημοτικές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στη Future Library, διοργανώνουν δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, στις οποίες τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν, κατά βάση δωρεάν, και να μάθουν, να δημιουργήσουν, αλλά και να – καλά το μαντέψατε – συνεργαστούν με συνομήλικούς τους.

Αυτές είναι φυσικά ορισμένες από τις ευκαιρίες που μπορούν να έχουν τα παιδιά μας για συνεργατική μάθηση. Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν επίσης σε θεατρικές ομάδες, να πάνε κατασκήνωση το καλοκαίρι, να είναι μέλη σε χορευτικά, κ.ο.κ., μαθαίνοντας έτσι μέσα από το να γνωρίζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Μαθαίνοντας μαζί τους.

Advertisements