Τα ιστολόγια που μπορούν να δημιουργήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, αλλά και οι γονείς, μέσω πλήθος παρόχων (wordpress, blogger, edublogs, κλπ), πέρα από την κλασσική τους χρήση για έναν προσωπικό (ή και ομαδικό) δικτυακό τόπο μπορούν να αξιοποιηθούν και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε κάποιους ενδεικτικούς τρόπους αξιοποίησης των ιστολογίων στη διδασκαλία.

bloggingeducation

Ιστολόγιο αντί για πίνακα ανακοινώσεων

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί μπορείτε να καταχωρηθεί όλη η πληροφορία που σχετίζεται με τα μαθήματα του σχολείου, φροντιστηρίων, κλπ. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναρτάται ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος, ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους, προτεινόμενη βιβλιογραφία, ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς κ.λπ. Μία σημαντική διαφορά των Iστολογίων από τους πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι τα πρώτα παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων, κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους κλασικούς πίνακες ανακοινώσεων. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να προτείνουν ιδέες, ως μέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας.

Ιστολόγιο ως μέσο καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών

Τα Ιστολόγια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία καθοδήγησης για τους μαθητές –και τους γονείς τους- που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις τους και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μπορεί ν’ αναρτούνται πληροφορίες, εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγματα για βοήθεια των μαθητών, ώστε να αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ασκήσεις τους. Επίσης, μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με τις εργασίες, όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών και λαμβάνουν ερείσματα για περαιτέρω μελέτη.

Ιστολόγιο ως μέσο παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο 

education-blogs

Το ιστολόγιο είναι ένας ωραίος τρόπος να προβληματιστούν οι μαθητές ζητώντας τους να καταγράψουν τις απόψεις τους σε ερωτήματα κρίσεως, τα σχόλια τους σε δημοσιευμένα στον τύπο άρθρα, τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη κ.λπ. Μέσω του ιστολογίου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα εκτός από την καταγραφή της προσωπικής τους άποψης να εμπλακούν σε διάλογο με τους συμμαθητές τους ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί εκτός της σχολικής τάξης.

Ιστολόγια ως συνεργατικά εργαλεία

Με τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να προωθηθεί η συνεργατική και αθροιστική εκμάθηση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν τμήματα μιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο περιμένοντας σχόλια και διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και δίνουν και παίρνουν γνώση – υλικό από τις υπόλοιπες ομάδες της τάξης.

Ιστολόγια ως τόποι δημοσιότητας

Τα ιστολόγια μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι δημοσιότητας των εργασιών της τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν στη διάθεση τους επιτυχημένα παραδείγματα άλλων εργασιών αλλά και διορθώσεις, σχόλια και προσθήκες στις δικές τους εργασίες. Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι μαθητές φτιάξουν το δικό τους ιστολόγιο και να φιλοξενήσουν εκεί όλες τις εργασίες τους, όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει και τα βραβεία που έχουν πάρει, ουσιαστικά θα έχουν φτιάξει τον ηλεκτρονικό τους φάκελο (e-portfolio) από τον οποίο θα διαφαίνεται η πρόοδος του κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι παραπάνω τρόποι δεν είναι μοναδικοί, κάθε ένας εκπαιδευτικός, μαθητής και γονιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά ή ομαδικά ιστολόγια με όποιο τρόπο επιθυμεί. Ο στόχος πάντα είναι να δώσει στους μαθητές αφορμές για αυτόνομη μάθηση και δημιουργία κουλτούρας διαλογικής συνεργασίας, στοιχεία που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά για την εξέλιξη των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Πηγή: sch.gr

Advertisements