Η κάθε Δασκάλα (ή Δάσκαλος, για να μην γενικεύουμε) θα μιλήσει στην αρχή της χρονιάς στους γονείς, λέγοντάς τους και πόσο θέλει οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά και το σχολείο, ώστε να είναι καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη η διαδικασία μάθησης.

Θεωρητικά, έχει δίκιο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο σχολείο μπορούν να δημιουργηθούν εξαιτίας χάσματος μεταξύ σχολείου και κοινότητας γονιών και κηδεμόνων των μαθητών. Όσο πιο ενημερωμένη είναι η οικογένεια ενός μαθητή, τόσο πιο υποστηρικτική μπορεί να είναι στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του σχολείου, στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στις σχολικές εκδηλώσεις, κ.ο.κ.

Πρακτικά όμως γνωρίζουμε εμείς, ως γονείς, πως μπορούμε να είμαστε ενήμεροι και να παραμείνουμε «κοντά» στους εκπαιδευτικούς και το σχολείο των παιδιών μας; Ψάχνοντας στο διαδίκτυο είναι ένας τρόπος για να ενημερωθεί ένας γονιός για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, τα οποία όμως πολλές φορές μπορεί ν’ αγγίζουν την επιφάνεια, χωρίς να εισχωρούν σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Χωρίς όμως ουσιαστική ενημέρωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η απαραίτητη διαφάνεια για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ γονέων, κηδεμόνων και σχολείου.

Οι ερωτήσεις που προτείνονται εδώ – από ειδικούς – μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει και πως λειτουργεί η τάξη των παιδιών μας, ενώ ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν καλύτερα τόσο το παιδαγωγικό τους όραμα, στόχο και σκοπό, όσο και το πως ακριβώς εφαρμόζεται στην τάξη. Μπορεί οι ερωτήσεις να φαίνονται κάπως άμεσες, αλλά οι δάσκαλοι – θέλω να πιστεύω – θα χαρούν να τις απαντήσουν.

Μπορείτε να διαλέξετε μία, δύο από τις ερωτήσεις, ώστε κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συνάντηση μεταξύ γονέων – δασκάλων να γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη η εικόνα για την τάξη των παιδιών σας.

Ερωτήσεις προς τον/την δάσκαλο/α των παιδιών μας

1. Τι παιδαγωγικά πρότυπα χρησιμοποιείτε στην τάξη και τι πρέπει να γνωρίζω γι’ αυτά;

2. Πως θ’ αντιμετωπίσετε προβλήματα μάθησης που θα προκύψουν για το παιδί μου;

3. Ποια είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα και ιδέες που πρέπει να ‘χει κατανοήσει το παιδί έως το τέλος της χρονιάς;

4. Εστιάζετε στις δυνάμεις ή τις αδυναμίες κάθε μαθητή;

5. Πως εφαρμόζεται η δημιουργικότητα και η καινοτόμος σκέψη κάθε μέρα στην τάξη σας;

6. Πως χρησιμοποιείται η κριτική σκέψη καθημερινά στην τάξη σας;

7. Πως σχεδιάζεται η αξιολόγηση των μαθητών ώστε να προωθεί τη γνώση κι όχι μόνο την μέτρηση;

8. Τι μπορώ να κάνω για να στηρίξω την παιδεία στο σπίτι;

9. Τι ερωτήσεις πρέπει να κάνω στα παιδιά για την τάξη σας κάθε μέρα;

10. Πως αξιολογείται την ακαδημαϊκή πρόοδο;

11. Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους και στρατηγικές θα χρησιμοποιήσετε φέτος;

12. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη από τα εκπαιδευτικά μοντέλα που χρησιμοποιείτε στην τάξη;

13. Ποιοι εκπαιδευτικοί πόροι υπάρχουν στην περιοχή μας και πως μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε ώστε να βοηθηθεί η ακαδημαϊκή πρόοδος του παιδιού;

14. Μπορείτε να μας προτείνετε τεχνολογικές εφαρμογές που θα βοηθήσουν το παιδί στη μάθηση;

15. Ποια είναι, σύμφωνα με την εμπειρία σας, τα πιο κοινά εμπόδια στη μάθηση που θα εμφανιστούν μέσα στην τάξη;

16. Πως αλλάζει η εκπαίδευση;

17. Πως αξιολογείτε τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης;

18. Τι άλλο θα έπρεπε να ρωτήσω;

Κάντε λοιπόν τις ερωτήσεις σας και μοιραστείτε τις πιο ενδιαφέρουσες ή ιδιαίτερες απαντήσεις που ευελπιστούμε ότι θα λάβετε μαζί μας.

Πηγή: Edutopia

Advertisements