Η αντεστραμμένη τάξη (flipped learning) είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο, στο οποίο γίνεται αυτό ακριβώς που υποδεικνύει η ονομασία του, δηλαδή αντιστρέφεται ο τρόπος λειτουργίας της τάξης.

Οι μαθητές μαθαίνουν ή έρχονται σε πρώτη επαφή με το νέο εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι τους και στην τάξη λύνονται τυχόν απορίες και υλοποιούνται δραστηριότητες (ασκήσεις, εργασίες, πειράματα, κλπ) οι οποίες βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Flipped-Classroom-Diagram02_01

Ο συνηθέστερος τρόπος για να ‘ρθουν επαφή τα παιδιά με τη νέα διδακτέα ύλη είναι τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σκεφτείτε διεθνή σεμινάρια που ίσως έχετε συμμετάσχει, σε πλατφόρμες ανοιχτών μαζικών διαδικτυακών προγραμμάτων, όπως το Coursera, όπου κατ’ ανάγκη η «παράδοση» γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο. Σκεφτείτε τώρα ότι αντί οι εκπαιδευόμενοι να είναι σκορπισμένοι σε όλη την υφήλιο, μπορούν την επόμενη ημέρα να συγκεντρωθούν στην τάξη, να μιλήσουν γι’ αυτά που έμαθαν από τα εκπαιδευτικά βίντεο, να λύσουν απορίες, να υλοποιήσουν εργασίες και δραστηριότητες.

Πόσα οφέλη πράγματι δεν θα υπήρχαν από μια τέτοια πρακτική; Πρώτο, και πιο σημαντικό, κερδίζεται χρόνος μέσα στην τάξη για πιο παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς οι μαθητές θα έχουν ήδη έρθει σ’ επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό και θα μπορούν να δουλέψουν όλοι μαζί, μαζί με τον δάσκαλο/παιδαγωγό, ώστε να γίνεται καλύτερη κατανόηση και κατάκτησή του.

Με την μέθοδο αυτή αλλάζει βέβαια σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος του δασκάλου. Μπορείτε να φανταστείτε ένα δάσκαλο σε δημόσιο δημοτικό να ετοιμάζει εκπαιδευτικά βίντεο για την τάξη του; Ούτε κι εγώ.

Υπάρχει βέβαια ένας τρόπος να κερδίσουν τα παιδιά μας «παραγωγικό» χρόνο μέσα στην τάξη, καθώς το υλικό για να δουλέψουν τα παιδιά (με τη βοήθειά μας) στο σπίτι και να πηγαίνουν προετοιμασμένα στην τάξη υπάρχει διαδικτυακά και είναι διαθέσιμο σε όλους.

Δεν γνωρίζω εάν θα ήταν ένας προτιμότερος τρόπος να λειτουργούν τα σχολεία των παιδιών μας, αυτό μάλλον θα πρέπει ν’ αποφασιστεί κεντρικά ή έστω ανά σχολείο, με κοινή κουβέντα κι απόφαση γονέων, κηδεμόνων κι εκπαιδευτικών. Σαν γονιός, με ορισμένες γνώσεις σε ζητήματα παιδαγωγικής θεωρίας, δέχομαι κι εγώ ερεθίσματα, κάνω σκέψεις και προτείνω.

Ας είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.