Οι εκπαιδευτικές θεωρίες – και είναι πολλές – μας λένε πια πως τα παιδιά μαθαίνουν με διάφορους και διαφορετικούς μεταξύ τους τρόπους. Σε πολλές περιπτώσεις, κάποιος τρόπος που βοηθάει ένα παιδί να μάθει, δεν βοηθάει απαραίτητα κι ένα άλλο.

Η «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» (differentiated learning) μας λέει λοιπόν πως μέσα στην τάξη κάθε παιδί πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σαν μια οντότητα, μια βιογραφία, κι όχι σαν αντίγραφο της ίδιας εικόνας. Ιδανικά, οι εκπαιδευτικοί, αλλά κι εμείς οι γονείς, πρέπει να προσπαθούν ν’ ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας.

Δεν ταυτίζεται με την «βοήθεια» σε τυχόν πιο «αδύναμους» ή πιο «προικισμένους» μαθητές, αλλά είναι η δημιουργία πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους τρόπων εμπέδωσης της διδακτικής ύλης, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να μάθει με τον τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικό για το ίδιο.

Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, προβλήματα που τυχόν εμφανίζουν τα παιδιά μας στην τάξη, μπορεί να οφείλονται και στην έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών για μάθηση. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουμε κι εμείς οι γονείς τη βασική θεωρία, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιου είδους ζητήματα μέσα στην τάξη.

Advertisements