Όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα, ένας από τους καλύτερους τρόπους να μάθουν τα παιδιά είναι μέσα από τη λειτουργία ομάδων, δηλαδή συνεργατικά.

Στο παρακάτω βίντεο, δίνονται παρόμοια και περαιτέρω επιχειρήματα σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των παιδιών σε ομάδες, ιδιαίτερα εθελοντικές, καθώς μπορούν μέσα από τέτοιου είδους δράση να μάθουν, να «φτιάξουν χαρακτήρα», αλλά με την κοινή συμμετοχή και των γονιών να συσφίξουν και τη σχέση με τους γονείς τους.

Volunteer from Parent Toolkit on Vimeo.

Advertisements