Ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) η έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης για εισαγωγή στα πρότυπα και πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των παιδιών οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εδώ να δουν τις θέσεις και τα σχολεία που υπάρχουν στην περιοχή τους. Η συμμετοχή ενός παιδιού σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο γίνεται με σχετική κλήρωση.

Καλή επιτυχία.

Advertisements