Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η ελάχιστη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 9τ.μ./κάτοικο. Στην Ελλάδα η αναλογία αυτή είναι 2,14 τ.μ./κάτοικο στη Θεσσαλονίκη και 0,96 τ.μ./κάτοικο στην Αθήνα.

Η διεθνής οργάνωση WWF θέλει να ωθήσει τους κατοίκους των μεγάλων ελληνικών πόλεων να συμφιλιωθούν με το πράσινο, να το ανακαλύψουν και πάλι, να το αξιολογήσουν, να νοιαστούν περισσότερο για αυτό, να γίνουν όλοι καταλύτες για τη βελτίωση της κατάστασης. Επίσης στόχος τους είναι να παροτρύνουν τις δημοτικές αρχές να ακούσουν τη φωνή των πολιτών και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του πράσινου σε κάθε ελληνική πόλη.

Για τους παραπάνω λόγους έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή GreenSpaces με την οποία μπορεί ο καθένας ν’ ανακαλύψει πράσινες οάσεις στην πόλη του και συλλογικά να βοηθήσει για να φτιαχτεί ο μεγαλύτερος χάρτης με χώρους πρασίνου στη χώρα. Κάθε πολίτης μπορεί να καταγράψει ή βαθμολογήσει έναν πράσινο χώρο στη γειτονιά του, αλλά και να μπει σε κλήρωση και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στα πλαίσια προώθησης της εφαρμογής. Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν και τα σχολεία, διοργανώνοντας δράσεις για το αστικό πράσινο.

Advertisements