Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκινάει, στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η οποία στοχεύει στην προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Η εβδομάδα είναι για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης. Αποσκοπεί στη συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων, δημόσιων αρχών και εκπροσώπων του αθλητικού κινήματος, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Με την εστίαση σε πρωτοβουλίες βάσης, η εβδομάδα θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους ώστε να ενεργοποιηθούν (#BeActive) σε τακτική βάση και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την καθημερινή άσκηση των πολιτών.

Το πρόγραμμα των δράσεων μπορείτε να το δείτε στη σχετική σελίδα, ενώ νέα κι ανακοινώσεις σχετικά με τις δράσεις στην Ελλάδα ή οτιδήποτε σχετικό υπάρχουν και στην ελληνική σελίδα στο Fb.