Το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, επεκτείνεται με τη λειτουργία ενός νέου κέντρου στη 2η Δημοτική Κοινότητα, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων μαθητών. Το νέο κέντρο θα λειτουργήσει στους χώρους του 12ου Γυμνασίου και 16ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, Γρ. Κολωνιάρη 15, προσφέροντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σχολικού ωραρίου.

Στόχος του προγράμματος είναι η διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύναμων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθούν στις σχολικές τους υποχρεώσεις και η στήριξη στην προσπάθεια εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η ενισχυτική διδασκαλία συνεχίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και στα υπόλοιπα τρία διδακτήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2310840295 και 2310841498.

Advertisements