Σύμφωνα με την Παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

«Καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή, ο οποίος είναι αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή. Ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή εκδίδεται μετά την εγγραφή του μαθητή στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

Να έχουμε υπόψη μας λοιπόν, οι γονείς, τον αριθμό μητρώου μαθητή των παιδιών μας, ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε εάν υπάρξει ανάγκη. Μια ερώτηση στο Διευθυντή του σχολείου μας – θέλω να – πιστεύω θα μας διαφωτίσει περισσότερο.

Advertisements